screality divisov2 ext 04 ciste.jpg

POPIS ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH INFORMACÍ

prodávající si vyhrazuje právo, že do kolaudace obou RD v 2. etapě

může dojít u níže uvedených informací k částečným změnám,

tj. níže uvedený soupis informací je pouze informační 


Stavba je navržena v nízkoenergetickém standardu. Vytápění RD je navrženo tepelným čerpadlem vzduch/voda. Větrání v objektu je navrženo jako nucené s aktivní rekuperační jednotkou. Orientace střešního pláště umožňuje osazení fotovoltaických nebo termických panelů na střešní plášť. 


Finální podoba RD bude dle vašich představ,  RD bude váš, a proto pouze vy rozhodnete, jak bude vypadat. Chcete vanu nebo sprchu? Chcete dřevěnou podlahu nebo vinil? Máte jiné požadavky na vybavení nebo materiál? Nevadí !!!  

Vzhledem k tomu, že se RD prodávají v tzv. kolaudačním minimu (bez finální dokončovací podoby, popsané u ceníku), můžete si vybrat ze dvou možností finalizace vašeho budoucího RD:

  • svépomocí, nebo zajištěním vlastní firmy, tj. zájemce má právo si vybrat vlastního dodavatele
  • klientské změny a návrhy rozpočtu finalizace vašeho RD Vám může poskytnout přímo prodávající a to na základě Vaší představy.

průvodní a souhrnná technická zpráva pro RD (p.č.929/133)

nebo

průvodní a souhrná technická zpráva pro RD (p.č.929/143)


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BNUDOUCÍ STAVBY

odkaz pro RD p.č. 929/133: ZDE

odkaz pro RD p.č. 929/143: ZDE


ELEKTROINSTALACE 

Více info technická zpráva elektro pro RD p.č. 929/133: ZDE

Více info technická zpráva elektro pro RD p.č. 929/143: ZDE


TOPENÍ

Zdrojem tepla bude ventilační tepelné čerpadlo vzduch - voda - Nilan Compact AIR 9.Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou jednotek (vnitřní, vnější). Vnitřní jednotka slouží jak pro větrání celého objektu s "aktivní" rekuperací, tak pro vytáípění a ohřev TV.

Topný systémem v RD bude podlahové topení, které je navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem.

Více info technická zpráva pro topení pro RD p.č. 929/133:  ZDE

Více info technická zpráva pro topení pro RD p.č. 929/143: ZDE


VZDUCHOTECHNIKA

Projekt vzduchotechniky navrhuje nucené větrání vybraných místností 1NP domu. Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v souladu s příslušnými předpisy a normami platnými na území ČR.

Více info technická zpráva pro vzduchotechniku pro RD p.č. 929/133:  ZDE

Více info technická zpráva pro vzduchotechniku pro RD p.č. 929/143: ZDE


PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE

Objekt bude zásobována pitnou vodou znové vodovodní přípojky, zavedené do vodoměrné šachty před objektem, kde bude osazena vodoměrná sestava. Kanalizační přípojka bude nová a napojení na stávající kanalizační řád bude dle postupů správce kanalizace. 

Více info technická zpráva ohledně vody, kanalizace pro RD p.č. 929/133:  ZDE

Více info technická zpráva ohledně vody, kanalizace pro RD p.č. 929/143: ZDE


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Příčný stěnový systém z tvarovek Hebel, Ytong, strop nad 1.NP z panelů Spirol s dobetonávkou, příčné ztužení zděnými nosnými zdmi a příčkami, zateplení ETICS polystyrenem.

Konstrukční a materiálové řešení:

  • základy železobetonové pasové, zčásti přecházející do armované desky
  • zdivo Hebel, Ytong se zateplením
  • strop panely Spirol
  • plochá střecha se zateplením polystyrenovými klíny
  • krytina – folie krytá kačírkem s neintenzivní zelení (suché traviny, netřesky apod.)
  • zatížení střechy pro osazení FVE

NÁVRH OZELENÍ

Návrh ozelenění není předmětem této PD.